Hypersenzitivita - zvýšená citlivost

HYPERSENZITIVITA může být vrozená, získaná (často nějakou traumatickou událostí) nebo kombinace obojího. U hypersenzitivity také autoři knih uvádějí zvýšené procento dědičnosti.

Hypersenzitivita či zvýšená citlivost není jediný výraz, se kterým se můžete setkat. Užívají se také pojmy jako "vysoká citlivost", "vysoce citliví lidé", "vysoce senzitivní osoby". Někdo uvádí také "přecitlivělost", ovšem přecitlivělost může mít i trochu jiný význam.

Mně osobně se více líbí pojem "vysoká vnímavost",který lépe vypovídá o fenoménu hypersenzitivity.

Co vlastně znamená pojem "hypersenzitivita" neboli "zvýšená citlivost"?

Níže uvedené informace jsou jen sručný výpis toho, jak se hypersenzitivita může projevovat.

Dostupné zdroje uvádějí, že 15 až 20 procent lidí v populaci má citlivější nervovou soustavu. Jako průkopnice ohledně fenoménu vysoce citlivých lidí je uváděna americká psycholožka Elaine Aronová, která se výzkumu  hypersenzitivity věnuje. Protože hypersenzitivní lidé více vnímají, jejich nervová soustava může být často zahlcena. Zpracovávají totiž více vjemů než běžný člověk, a proto mohou být dříve nebo více unaveni.

Výborně příznaky hypersenzitivity popisuje následující seznam (překlad z knihy Elaine Aronové: Psychoterapie a vysoce citliví lidé )

 1. Větší hloubka zpracovávání vjemů
 2. Přemíra podnětů je hůře zpracovávána
 3. Zvýšená emoční intenzita
 4. Zvýšená smyslová citlivost


Hypersenzitivní lidé např. více než ostatní vnímají:

 • více vjemů a podnětů - jak zvukových, tak vizuálních, čichových či hmatových
 • emoce a nálady - svoje i ostatních
 • hlad
 • žízeň
 • únavu
 • předrážděnost
 • bolest - a to nejen svoji, ale i bolest ostatních lidí či zvířat
 • intenzitu a strukturu materiálů, barev nebo slunečního jasu
 • počasí, roční období
 • okolní prostředí a energie
 • rovnováhu a nestabilitu ve společnosti
 • nutnost akcí nebo aktivit, potřebných pro rodinné společenství či fungování okolní společnosti
 • nevyhovující či omezující oblečení 

Více o věcech přemýšlejí  a analyzují je, často různé věci zkoumají z více stran a může trvat déle, než k něčemu zaujmou stanovisko. Mají vlastní systém hodnot.

Mohou být zaměřeni na detail.

Uvádí se, že vysoce citliví lidé dovedou dobře naslouchat ostatním - často až tak, že na ně samotné nezbyde prostor.

Vysoce citliví lidé jsou intuitivní, mohou mít výrazně zvýšený šestý smysl, ale nemusí si toho být vědomi. Citlivě zachycují neverbální signály ostatních.

Hypersenzitivní osoby mohou být emocemi a náladami ostatních lidí nebo skupin či kolektivů velmi ovlivněni, někdy i natolik, že je pro ně obtížné poznat, co je jejich vlastní emoce a kdy už ostatních.

Mohou mít problémy s usínáním nebo pobytem v novém prostředí či pokud často střídají různá místa pobytu.

Mohou mít problémy i s cestováním - např. kvůli rychlé změně nebo kvůli lidem okolo.

Hypersenzitivní člověk může být více citlivý na vliv kávy či obsah kofeinu v nápojích, různé léky, alkohol, antikoncepci, návykové látky.

V dětství a dospívání může být hypersenzitivní dítě mylně diagnostikováno jako dítě s poruchou pozornosti, hyperaktivitou, s ADHD.

Jak poznat zvýšenou citlivost?

Jak poznat, že jste doopravdy hypersenzitivní - vysoce citliví - vysoce senzitivní neboli Highly Sensitive Person - HSP?

Rozhodně si udělejte test, je to lepší metoda než si jen odškrtávat výše uvedené znaky hypersenzitivity. Test, zda jste hypersenzitivní neboli vysoce citliví, naleznete například v knize "Hypersenzitivní lidé mezi námi: Vysoká senzitivita od mínusu k plusu".

Na internetu je test v češtině dostupný například ZDE nebo ZDE. Jde o soubor 23 otázek a v případě, že jich více jak polovinu zodpovíte kladně, můžete patřit k hypersenzitivním lidem. V angličtině naleznete test ZDE.

Podle testu jsem hypersenzitivní, co s tím?

Právě jste zjistili nebo máte "podezření" na to, že jste hypersenzitivní - vy, vaše dítě, váš partner nebo někdo z vašeho blízkého okolí? Co teď s tím? Jak naložit se zjištěním, že hypersenzitivita - zvýšená citlivost je zřejmě to, co se vás teď blízce dotýká a ovlivňuje vám život?

Doporučuji ze všeho nejdříve přečíst některou z knih, které se hypersenzitivitě věnují. Internetové články jsou příliš stručné, než aby pokryly celou šíři tohoto fenoménu. Ještě lepší bude, pokud si přečtete VŠECHNY  dostupné knihy, které se této problematice věnují. 

Na našem českém trhu totiž vyšlo již několik knih o hypersenzitivitě od různých autorů (jejich průběžně aktualizovaný seznam najdete zde), ale protože každá kniha pojednává o hypersenzitivitě a vysoce citlivých lidech (HSP - Highly Sensitive Persons) jinak, doporučuji přečíst nejlépe všechny dostupné knihy. Pokud jste hypersenzitivní, v každé  z těch knih najdete kousek sebe.

Zajímavé a léčivé pro vás může být, pokud si přečtete knihu o hypersenzitivních dětech - protože konečně někdo popsal to, co jste cítili v dětství. 

Co pomáhá

Jakožto vysoce citlivá osobnost můžete mít zdravotní či psychické problémy různého rázu. Jako jemný prostředek k překlenutí různých zdravotních potíží vám může pomoci kromě níže uvedených činností i přírodní či alternativní léčba, která často působí jemněji a citlivěji než běžně používané léky. 

Měli byste však zvážit, zda by nebylo lepší z dlouhodobého hlediska upravit svůj život tak, abyste mohli se svojí hypersenzitivitou - vysokou citlivostí existovat v co největším souladu a podpůrné prostředky potřebovali co nejméně.

V níže uvedeném seznamu uvádím seznam činností a alternativní léčby, které se osvědčily mně, nebo mi přijdou jako vhodný prostředek pro hypersenzitivní osoby, případně se o nich zmiňuje více autorů knih a článků. V případě, že znáte další aktivity, produkty nebo činnosti, které mohou hypersenzitivním - vysoce citlivým osobám pomoci, napište mi na e-mail hypersenzitivita@seznam.cz, abych mohla tento seznam doplnit, děkuji.

(UPOZORNĚNÍ - zde dostupné informace nenahrazují rady pro klasickou lékařskou léčbu! V případě zdravotních problémů se vždy obraťte na lékaře.)
 


 1. co nejvíce používejte přírodní materiály. Všude co to jen jde, doma i v práci. Preferujte dřevěný nábytek, dřevěné podlahy, proutí, sklo, porcelán, bavlnu, v oblečení vyřaďte směsové materiály nebo co nejvíce oblečení z umělin. Pozor na kovy - jsou to perfektní vodiče, takže vám mohou dělat problémy, různým způsobem.
 2. doporučuje se zařídit si domov co nejvíce neutrální bílou barvou a ostatní barvy použít jen doplňkově, střízlivě a s rozmyslem. Uzpůsobte si domov tak, abyste ho mohli v případě potřeby více přizpůsobit svým potřebám.
 3. doma vám mohou pomoci i rostliny - v současnosti se uvádí seznam rostlin, které čistí vzduch od různých zplodin a chemických látek, jako je např. formaldehyd, zplodiny z cigaretového kouře atd. Jde např. o fikus benjamina, zelenec, aloe vera, tchynin jazyk a další.
 4. spánek - dostatečně dlouhý a kvalitní. Pokud nespíte dlouhodobě dostatečně kvalitně, vaše nervová soustava bude pravděpodobně trvale přetížená. Sledujte, jestli vám nedělá problémy usínání nebo jestli se ráno cítíte dost odpočatí. Pokud se vám špatně usíná, zdají se vám neustále divné sny, budíte se v noci nebo se ráno probouzíte unavení či rozlámaní, určitě zkuste vyměnit matraci či lůžkoviny či rovnou celou postel, změnit barvu závěsů a koberce, více zatemnit pokoj, změnit směr kterým ležíte nebo umístění postele, zkusit svůj pokoj více zvukově izolovat. Pomáhá také energeticky si očistit prostor. Pokud ani to nepomůže, zkuste vyměnit pokoj, kde spíte, za jiný. Případně se úplně přestěhujte, pokud o tom již nějakou dobu uvažujete - byt v paneláku nebo v domě se železobetonovou konstrukcí u rušné silnice vám může působit opravdu zdravotní potíže. Volte domy postavené z přírodních materiálů, např. cihlové, a dostatek zeleně a klidné okolí.
  Můžete také vyzkoušet, jak se vám bude spát o samotě bez partnera či bez dětí - alespoň jednou za čas ;-)
  Také vám může vadit modré světlo z televize, notebooku nebo mobilu. V současnosti si už můžete stáhnout např. do mobilu filtr, který modré světlo filtruje a mění barvy na teplejší. Mohou vám vadit i kontrolky na TV či jiné svítící displeje, a to i displej vašeho digitálního budíku! Ovšem takové tikání mechanického budíku je také "lahůdka" pro ty, kteří jsou citliví. Tik TAK! :-))
 5. hypersenzitivním dětem udělá dobře menší školní kolektiv a laskaví učitelé, kteří ale dají všemu pevný řád. 
 6. hypersenzitivní děti možná uvítají, když si budou moci ve škole někde v tichím koutku odpočinout od kolektivu a všeho hluku. Zkuste si o tom promluvit s učiteli, jestli nenaleznou nějaké vhodné řešení pro vaše dítě.
 7. prostudujte knihy o emocích - pro každého vysoce senzitivního člověka by to měla být povinná četba. Pokud máte hypersenzitivní děti, měli byste jim zkusit vysvětlit trochu více k tomu, jak vlastně emoce fungují a pomoci jim nebo je naučit jejich emoční stavy zvládnout. 
 8. emoce, pocity a nálady z nadhledu - pokud dokážete sledovat svoje či cizí emoce, pocity a nálady z nadhledu, je to velmi osvobozující. Je pak někdy až úsměvné, pokud pochopíte, že to, proč se doopravdy někdo rozčiluje, je o něčem úplně jiném. Často si totiž projektujeme svoje pocity na někoho jiného, aniž bychom tušili, že to je vlastně o nás!
 9. empatie - všeho s mírou, protože všeho moc škodí. Když budete příliš empatičtí, daleko v životě nedojdete. Neměli byste ani upadnout do opačného extrému. Pokud máte s empatií problémy, zkuste nějakou odbornější terapii.
 10. uzemněte se - choďte např. častěji bosky v přírodě, prociťte příjemný teplý písek od nohama, hebkou trávu, drsnější polní cestu. Projděte se bosky po okraji řeky nebo potokem. Poležení na louce za hezkého dne, několikadenní táboření, pobyt u koní nebo na nějaké rodinné či eko farmě. Posezení s příjemnou knihou u paty stromu (vybírejte místo kde nečůrají pejsci :-D) funguje také výborně. 
 11. ukotvení v reálném životě - jsem tady a teď, co prožívám právě v tomto přítomném okamžiku. V tomto vám může pomoci kniha Eckharta Tolleho - Moc přítomného okamžiku. 
 12. Často je také dobré si během dne uvědomit kde se právě nacházím, co moje tělo pociťuje aktuálně za vjemy (chlad, horko, vítr na tváři, nepohodlí při sezení apod.), co cítím uvnitř sebe, co mi běhá za myšlenky v hlavě. Pokud vám něco z toho není příjemné, pokuste se to změnit. Dlouhodobé absolvování nepříjemných vjemů vás totiž oslabuje, zatímco vjemy a myšlenky příjemné vám dělají dobře a stojí za to si je procítit a užít. Mohou být naší posilou a také světlou vzpomínkou v době, kdy se nám úplně nedaří.
 13. uklidňující bylinné čaje a produkty (např. meduňkový či třezalkový čaj, bylinné kapsle, tinktury apod.)
 14. aromaterapie - informace naleznete např. na webu https://www.aromaterapie.cz
 15. homeopatie - seznam terapeutů a léčitelů najdete např. zde: https://www.homeopatie.cz/seznam-homeopatu. (Doporučuji upozornit při konzultaci na hypersenzitivitu, aby mohl homeopat zvážit ředění a podání homeopatika)
 16. Bachovy esence - https://www.bachovy-esence.com/c/bachovy-kvetove-esence/proti-precitlivelosti 
 17. jemně působící metody jako EFT, kineziologie, kraniosakrální terapie, Aura-Soma apod. Vždy ale  doporučuji dávat pozor na to, kdo vás těmito metodami provede. Jste citliví, takže si pečlivě vybírejte, komu se svěříte do rukou!
 18. pohyb a pobyt v přírodě nebo na pozitivně či energeticky dobře laděném místě
 19. vhodný sport a pohyb, při kterém můžete být sami se sebou a zpracovat potřebné informace, pocity, emoce či problémy běžného dne - např. cvičení Čchi-kung (čikung), jóga, jízda na kole, podvečerní procházka se psem, chůze v přírodě nebo v příjemném prostředí, plavání v přírodě, atd.
 20. odpočinek v klidném prostředí
 21. omezení hluku, TV vysílání a dalších senzorických podnětů v místě, kde se právě nacházíte
 22. pozor na elektrický smog (mobily, TV, internet), jsou i osoby, kterým vadí např. wifi nebo jiné elektrické vlnění či vedení - nejste to náhodou vy?
 23. snížení hluku. Jakožto hypersenzitivní osoba můžete trpět i tehdy, pokud je ve vašem okolí zdroj trvalého hluku nebo pískání. Hučení elektrické rozvodné skříně venku za oknem, bojleru, ledničky nebo jiného spotřebiče, případně vzdálený trvalý hluk dopravy (např. automobilový provoz, vlakové nádraží) vám může vadit, aniž jste si toho vědomi. Může vám to vadit i ve dne, kdy hluk tolik nevnímáte, ale váš organismus hluk registruje. A což teprve v noci! Zkuste na noc vypnout všechny možné spotřebiče v ložnici, zavřít okno či dveře. Zkoumejte, kdy lépe spíte, můžete si vždy ráno dělat i zápisky.
 24. můžete být více citliví na zlomy v horninách, prameny vody táhnoucí se v zemi atd., proto můžete požádat nějakého proutkaře, aby vám zkusil vyhledat, zda ve vašem bezprostředním okolí není nějaká geopatogenní zóna.
 25. pobyt o samotě, relaxace, meditace, jemná masáž, modlitba, poslech relaxační hudby
 26. tvořivé činnosti, rukodělné práce, výtvarná činnost, tvořivost a kreativita. Buďte kreativní - některá z rukodělných činností může fungovat jako výborná odpočinková terapie či pomoc. Pokud jste nikdy nic netvořili, zvolte si pro začátek něco, co nevyžaduje velkou dovednost - např. kurz keramiky nebo kurz aranžování květin zvládne víc lidí než specializovaný kurz kresby. Určitě si vyberte takovou aktivitu, kterou můžete dělat i doma - vybarvování omalovánek pro dospělé, pletení či háčkování, korálkování, plstění, pedig, košíkaření, práce se dřevem... Vyberte si takovou rukodělnou nebo výtvarnou činnost, která vám bude přinášet potěšení a bude vás rozvíjet. Frustrace z toho, že vám něco nejde, zde v tomto případě nemá místo.
 27. skládání básní, psaní různých textů
 28. fotografování, např. přírodních scenérií
 29. zpěv nebo hraní na hudební nástroj
 30. tanec v nejrůznější formě - někomu stačí běžné kurzy společenského tance, flamenga nebo irské tance, někomu bude vyhovovat Tanec 5 rytmů, výrazový či moderní tanec, orientální tance nebo specializovaný kurz tance pouze pro ženy (absolovovala jsem - bylo to něco úžasného!!). Nebo si jen tančete v soukromí, ale užijte si to!
 31. strava - věnujte pozornost tomu jak se stravujete, tedy co, jak, kdy a kde jíte! Jsou osoby, kterým nedělají dobře průmyslově zpracované potraviny, maso a masné výrobky, někdo zase hůře snáší prostředí ve kterém konzumuje jídlo, např. hluk při jídle, sledování negativních zpráv v TV, hádající se osoby, šéf nebo nepříjemný kolega u vedlejšího jídelního stolu apod.
 32. práce na zahradě, práce se zeminou a rostlinami. Tato činnost navíc pomáhá navíc uzemnit se, což je pro lidi s hypersenzitivitou velmi důležité.
 33. práce s přírodními materiály
 34. vyhýbejte se negativním zprávám v médiích, jako jsou televizní či rozhlasové zprávy, informace o neštěstích a přírodích katastrofách, krimi zprávy, sledování či čtení různých hororů, pochmurných, strašidelných či negativně zaměřených článků apod.
 35. vyhýbejte se lidem, kteří negativně působí na ostatní, pomlouvají, mluví negativně či útočně, jsou vysavači vaší energie či citoví upíři atd.
 36. vybírejte si s rozmyslem, kterých hromadných akcí se zúčastníte
 37. jemně laděná víra či spiritualita
 38. důkladná tělesná očista či hygiena poté, co přijdete domů nebo než jdete spát, by mohla být pro některé hypersenzitivní lidi velkou pomocí. Pokud při sprchování nebo koupeli použijete kvalitní přírodní prostředky  - rostlinná mýdla a rostlinné či aromaterapeutické sprchové oleje, může vám to pomoci při zklidnění či odstřihnutí se od negativních energií dne a také k lepšímu usínání a spánku.
 39. návštěva psychologa, terapeuta, kouče či nějakého centra, které poskytuje tyto služby a které se orientuje i v alternativních tématech. Většinou tyto informace ohledně hypersenzitivity, alternativních metod a zkušeností naleznete na webových stránkách psychologa, terapeuta, kouče či dotyčného centra,  případně se ptejte na zkušenosti s hypersenzitivitou ještě před objednáním. Dávejte ale pozor na to, komu se svěříte do rukou! Jste citliví, takže si opravdu pečlivě vybírejte!
 40. domácí mazlíček - pokud si pořídíte pejska, může vám poklidná podvečerní nebo ranní vycházka zpříjemnit den, pomůže vám se uvolnit a naladit tak, abyste vše zvládli lépe. Jako společník a mazlík je zvířátko bezkonkurenčně nejlepší, většinou je i vždy pozitivně naladěno, což se o rodinných příslušnících říct nedá. Kočka, která vám vrní na klíně, nebo pes, který s vámi stráví klidný večer na gauči a nechá se drbat, jsou ideální společníci pro odbourání stresu! Kontraproduktivní může být hluk, kterými vás domácí mazlíčci mohou rušit, o chlupech a zápachu ani nemluvě. V tom případě jsou lepší strašilky, vodní šnečci nebo rybičky, ale ty zase nemůžete chovat na klíně a hladit. :-D 
 41. zkuste se naučit naladit na své tělo, abyste mohli rozeznávat jemné signály, které vám vaše tělo dává. Můžete tak předejít tomu, že skončíte s onemocněním z únavy či přečerpání organizmu. Můžete se také naučit poznat, kdy vám některá činnost či osoba nedělá dobře či kdy už organizmus potřebuje čas na obnovu sil.
 42. vyhledejte si informace o biorytmech a orgánových hodinách - může vám to ohledně vašeho fungování mnohé objasnit
 43. pro lepší pocit z domova, na pracovišti nebo ve svém osobním životě můžete zkusit používat metodu Feng Šuej
 44. ač je pro někoho těžké to připustit, hypersenzitivní lidé mohou mít díky své citlivosti problémy s různými energiemi, energetickými fenomény, stavy mysli nebo vnímáním světa. Pokud právě něco podobného řešíte, podívejte se na internetu na heslo "psychospirituální krize", je možné, že se tento termín týká třeba právě vás.  Informaci najdete např. na webu https://psychologie.cz.
 45. zpracování traumatu - není jednoduché tím projít, najít odvahu pustit se do léčení bolestivých věcí, někdy i velmi raných. Ale když narazíte na správného terapeuta, může vám už jen objev toho, co a proč vám ublížilo, velmi ulevit. A vyléčit stará zranění, odpustit sobě i druhým a zahojit rány na duši je nesmírně léčivé, takže pak tuto zátěž můžete zanechat za sebou a vyjít o mnoho lehčí, šťastnější a vědomější do svého nového, jasnějšího života. O léčbě traumatu také můžete přečíst zde: Léčení traumat - důležitý krok k nalezení sama sebe a na mém blogu v článku Moje práce s traumatem a léčení posttraumatické stresové poruchy.
 46. použít můžete i seznam jednoduchých rad, které vám zjednoduší život. Najdete je v článku  7 denních návyků pro vysoce citlivé osoby.
 47. RADA NA ZÁVĚR: Pátrejte po tom, co vám jakožto hypersenzitivní osobě dělá dobře, a toho se držte! Ovšem nezapomeňte, že vaše hranice končí tam, kde začínají hranice druhého člověka :-)