HYPERSENZITIVNÍ DĚTI


Knihy o hypersenzitivitě u dětí

O hypersenzitivních dětech se můžete více dozvědět v knize Hypersenzitivní lidé mezi námi: Vysoká senzitivita od mínusu k plusu autora Rolf Sellin a v knize Hypersenzitivní děti - Laskaví poslové univerza.


Odkazy na články, videa a další informace ohledně hypersenzitivních dětí 

Facebooková skupina Hypersenzitivní děti

https://www.facebook.com/groups/1632805746735385 
Tato skupina je vytvořena za účelem podpory rodičů vysoce citlivých dětí. Vysoce citlivé děti mají specificky vyvinutou nervovou soustavu, díky čemuž bývají velmi vnímavé vůči podnětům přicházejícím zvenku i zevnitř. Důsledkem toho mohou být na první pohled nepřiměřené reakce a způsob chování, který je nečitelný. Velmi často do skupiny hypersenzitivních dětí patří děti, kterým je diagnostikováno ADHD.

TEST pro rodiče, zda je jejich dítě hypersenzitivní

https://hsperson.com/test/highly-sensitive-child-test/ 

Test je zatím dostupný pouze v angličtině, otázky jsou ale jednoduché a přeložíte je přes běžné překladače, jako je např. Google překladač https://translate.google.cz.

Pokud jste zodpověděli 13 nebo více otázek kladně, vaše dítě je pravděpodobně hypersenzitivní. Ale vaše dítě může být hypersenzitivní, i když jste kladně zodpověděli pouze jednu nebo dvě otázky.

Upozornění  - Elaine Aronová u testu uvádí, že je test pouze orientační a neslouží pro odbornou diagnostiku nebo odborné stanovení či vyloučení diagnózy.


Zahraniční literatura

  • The Highly Sensitive Child, autor Elaine N. Aron Ph.D.
    https://hsperson.com/books/the-highly-sensitive-child 
  • The Strong, Sensitive Boy, autor Ted Zeff
    https://www.drtedzeff.com/zshop
  • Understanding the Highly Sensitive Child: Seeing an Overwhelming World through Their Eyes (My Highly Sensitive Child), autor James Williams, Elaine N Aron
  • Supporting the Highly Sensitive Child: Making Sense of Meltdowns (My Highly Sensitive Child), autor James Williams, Lucy Skye
  • Parenting the Highly Sensitive Child: A Guide for Parents & Caregivers of ADHD, Indigo and Highly Sensitive Children, autor Julie B. Rosenshein
  • The Highly Intuitive Child: A Guide to Understanding and Parenting Unusually Sensitive and Empathic Children, autor Catherine Crawford